Συνέδριο: "Παιδιά σε κίνηση - Παιδιά σε κίνδυνο: Από τον εντοπισμό έως την παρέμβαση"

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού διοργανώνει διήμερο Συνέδριο στις 23 και 24 Μαΐου 2016 με τίτλο: "Παιδιά σε κίνηση - παιδιά σε κίνδυνο: Από τον εντοπισμό έως την παρέμβαση", στο πλαίσιο του προγράμματος "Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα - SESN" (συγχρηματοδοτούμενο από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, HOME/2012/ISEC/AG/4000004394). Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο TITANIA στην Αθήνα, στις 09:30-15:00. Ώρα προσέλευσης για εγγραφές και τις δύο μέρες, 09:00.
Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των δράσεων του διετούς Προγράμματος, των υπαρχουσών πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με τη διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων ή/και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, καθώς και των καλών πρακτικών προστασίας της εν λόγω ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη τρόπων αντιμετώπισης της εμπορίας παιδιών και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα SESN...
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων, καθώς και η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων και αρχών και προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ή/και ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι περνούν παράνομα τα ελληνικά σύνορα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε το εργαλείο SESN για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και εκπαιδευτικό εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του, ενώ πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία εκπαιδεύσεις για τον Εντοπισμό και τη Διαχείριση Περιπτώσεων Εμπορίας Παιδιών και την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε στοχευμένο κοινό (σώματα ασφαλείας, κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων) στη Σάμο, Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Φυλάκιο Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολη, καθώς και στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με τη μορφή workshop μέσω του κοινωνικού θεάτρου και συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα. Οι προγραμματισμένες δράσεις του προγράμματος που αναμένεται να ολοκληρωθούν αφορούν ομάδες εστιασμένης συζήτησης με το προσωπικό που εργάζεται σε ξενώνες φιλοξενίας, εκπαιδεύσεις στην Τουρκία και στη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση περιπτώσεων ανήλικων πιθανών θυμάτων εμπορίας.