Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού διοργανώνει διήμερο Συνέδριο στις 23 και 24 Μαΐου 2016 με τίτλο: "Παιδιά σε κίνηση - παιδιά σε κίνδυνο: Από τον εντοπισμό έως την παρέμβαση", στο πλαίσιο του προγράμματος "Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα - SESN" (συγχρηματοδοτούμενο από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, HOME/2012/ISEC/AG/4000004394).

“Their Voice” Project: Intervention for unaccompanied minors in shelters around Greece

The intervention for unaccompanied minors, which consists of workshops that combine Social Theatre and Psychology, and aims to inform them about their rights, to sensitize them on the dangers/risks they are exposed to as unaccompanied minors-especially to trafficking- and to work on possible ways of confronting risks and protect themselves, has been held so far in the three following hostels for unaccompanied minors:

The training activities that took place on the Greek islands of Samos, Chios and Mitilini concerning the tool that facilitates the identification and management of victims of trafficking among unaccompanied minors entering Greece via the Greek-Turkish borders, have been completed. The training activities were addressed to border guards, First Reception Centers’ personnel, coast guards, and to health and social science professionals.

Subscribe to Southeastsafenet RSS